Toimitusehdot

Tilaaminen ja toimitus

 • Tilauksen voi tehdä puhelimitse, sähköpostitse tai Suomen Kolibrin kotisivujen kautta.
 • Tilaus katsotaan hyväksytyksi kun asiakkaalle on lähetetty kirjallinen tilausvahvistus.
  Asiakkaalla on velvollisuus tarkistaa, että tilausvahvistus vastaa tilausta. Mikäli asiakas havaitsee virheitä tai puutteita, on hän velvollinen ilmoittaa niistä välittömästi.
 • Tuotteet toimitetaan ilmoitettuun osoitteeseen. Kuljetus tapahtuu alihankintana itsenäisen rahdinkuljettajan toimesta ja vastuulla. Yleisimmin käyttämämme kuljetuspalvelu on Posti. Mikäli sinulla on oma kuljetustapatoivomus, ilmoita se tilauksen yhteydessä.
 • Tuotteiden omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle kun tuotteita koskeva kauppahinta ja muut kulut, kuten toimituskulut ovat kokonaisuudessaan suoritettu Suomen Kolibri Oy:lle.
 • Vaaranvastuu tuotteista siirtyy kokonaisuudessaan Asiakkaalle kun tuotteet on luovutettu asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.
 • Asiakkaan toivomalla tavalla merkityiden ja räätälöidyin tuotteiden osalta Suomen Kolibri Oy pidättää itseltään oikeuden ylittää tai alittaa tilattu määrä kymmenellä (10) prosentilla.
 • Tilauksen peruuttaminen ei ole mahdollista enää Suomen Kolibri Oy:n aloitettua Asiakkaan tilauksen täytäntöönpanon, ilman Suomen Kolibrin hyväksyntää. Mikäli Suomen Kolibri Oy hyväksyy tilauksen peruuttamisen, on Asiakas velvollinen korvaamaan Suomen Kolibri Oy:lle peruuttamisen johdosta aiheutuneet kustannukset, mukaanlukien kaikki maksut, jotka ovat peruuttamisen johdosta velvollisia suorittamaan kolmansille osapuolille.

Varastointi asiakkaan lukuun

 • Asiakkaalla on mahdollista niin halutessaan säilyttää ostamiaan tuotteita Suomen Kolibri Oy:n varastossa, josta tuotteet toimitetaan edelleen ehtojen mukaisesti Asiakkaan osoittamille tahoille.

Laskutus ja hinnat

 • Tuotteiden hinnat ovat ilmoitettu Suomen Kolibri Oy:n erillisessä hinnastossa, katalogissa tai erillisessä tarjouksessa, hinnat ovat ilmoitettu euroina.
 • Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero, toimituskulut sekä muut hinnastossa ilmoitetut (painatus ja filmityö ym.) kustannukset.
 • Maksuaika on 14 pv netto laskun päiväyksestä.
 • Laskun voi pyydettäessä maksaa myös PayPalin kautta , jossa maksutavaksi voi valita esimerkiksi luottokortin. Maksajalla ei tarvitse olla PayPal tiliä. PayPal maksu kustantaa 5 % laskun loppusummasta.
 • Mikäli laskun maksaminen viivästyy, Asiakas on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa viivästyneelle erälle 11% per päivä eräpäivästä alkaen siihen saakka kunnes lasku on maksettu Suomen Kolibri Oy:n tilille.
 • Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Toimitusaika

 • Tuotteiden toimitusaika on noin 2 viikkoa tilausvahvistuksen ja merkattujen tuotteiden osalla vedoksen hyväksymisestä ellei toisin ole sovittu.
 • Tehdastoimitustuotteiden osalta toimitusaika vaihtelee tuotteen mukaan.

Virheelliset toimitukset, vahinkojen korvaaminen

 • Asiakkaalla on velvollisuus tarkistaa tilatut tuotteet välittömästi toimituksen jälkeen.
 • Mikäli Asiakas havaitsee puutteita tai virheitä, on Asiakkaan reklamoitava asiasta välittömästi Suomen Kolibri Oy:lle (puh. 03 3454 5000 tai kolibri(a)suomenkolibri.fi) tai viimeistään 8 päivän kuluessa siitä kun tuotteet on vastaanotettu.
 • Mikäli tuotteessa on havaittu virhe, Suomen Kolibri Oy:lla on oikeus valintansa mukaan korjata virhe, tehdä uusi toimitus tai vaihtoehtoisesti antaa hinnan alennusta viallisten tuotteiden osalta.
 • Palautuksesta on sovittava erikseen Suomen Kolibri Oy:n kanssa.

Tuotteiden takuu

 • Suomen Kolibri Oy:n tuotteilla on materiaalin ja valmistuksen osalta kuuden (6) kuukauden takuu, ellei tuotekohtaisesti ole jotain muuta sovittu.
 • Takuu alkaa siitä päivästä kun tuote on luovutettu Asiakkaan käyttöön.
 • Suomen Kolibri Oy vaihtaa viallisen tuotteen samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen.
 • Vaihdetun tuotteen takuu jatkuu alkuperäisen tuotteen luovutuspäivän mukaisesti.
 • Takuu ei korvaa normaalia kulumista ja Asiakkaan omasta asennus- tai käyttövirheestä aiheutuneita vikoja.
 • Takuutuotteen tulee olla alkuperäisessä kunnossa.
 • Kaikki Asiakkaan suorittamat, tuotteeseen kohdistuvat modifikaatiot eväävät takuun tuotteelta.

Ylivoimainen este

 • Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu selkeästi osoitettuna ylivoimaisesta esteestä.
 • Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi työtaistelutoimenpide, sota, sulku, tulipalo, tapaturma, luonnonkatastrofi, yleinen liikenteen tai maksuliikenteen häiriö.
 • Keskeytyminen, tehdas/tavarantoimittaja ei täytä toimitusvelvollisuuksiaan tai muu vastaava tilanne, johon kummallakaan osapuolella ei ole mahdollisuutta vaikuttaa.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

 • Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
 • Osapuolten erimielisyydet pyritään ratkaisemaan aina neuvottelemalla, mutta mikäli asiassa ei päästä sovinnolliseen ratkaisuun, ratkaistaan riidat Tampereen käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena.
 • Suomen Kolibri Oy:lla on oikeus niin halutessaan nostaa kanne myös Asiakkaan kotipaikan alioikeudessa.

Tilausjärjestelmä

 • Asiakkaillamme on mahdollisuus saada yritykselleen tilausjärjestelmän verkkokauppaan sekä varastopalvelun.

Vedostus ja graafinen työ

 • Suomen Kolibri Oy tarjoaa apua graafisessa työssä sekä vastaa vedostamisesta.