Verkkokaupan toimitusehdot

Voimassa 13.11.2020 alkaen

Tilaaminen ja toimitus

 • Tilauksen voi tehdä Kolibrin Storen kotisivujen kautta.
 • Tilaus katsotaan hyväksytyksi kun asiakkaalle on lähetetty kirjallinen tilausvahvistus.
  Asiakkaalla on velvollisuus tarkistaa, että tilausvahvistus vastaa tilausta. Mikäli asiakas havaitsee virheitä tai puutteita, on hän velvollinen ilmoittaa niistä välittömästi.
 • Tuotteet toimitetaan pakettiautomaattiin tai sovittaessa tilaus on noudettavissa. Kuljetus tapahtuu alihankintana itsenäisen rahdinkuljettajan toimesta ja vastuulla.  Yleisimmin käyttämämme kuljetuspalvelu on Posti.
 • Tuotteiden omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle kun tuotteita koskeva kauppahinta ja muut kulut, kuten toimituskulut ovat kokonaisuudessaan suoritettu Suomen Kolibri Oy:lle.
 • Vaaranvastuu tuotteista siirtyy kokonaisuudessaan Asiakkaalle kun tuotteet on luovutettu asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

Laskutus ja hinnat

 • Tuotteiden hinnat ovat ilmoitettu verkkokaupan sivulla, hinnat ovat ilmoitettu euroina sisältäen arvonlisäveron (alv 24 %).
 • Toimituskulut laskutetaan kiinteän toimituskulun mukaan ellei kyseessä ole ennakkomyynnin aikana tehty tilaus leirille. Toimituskulun hinta on ilmoitettu euroina sisältäen arvonlisäveron (alv 24 %).

Toimitusaika

 • Tuotteiden toimitusaika on noin 2 viikkoa tilausvahvistuksen ja merkattujen tuotteiden osalla vedoksen hyväksymisestä ellei toisin ole sovittu.
 • Leiri / Yhdistys kohtaisesti toimitusaika voi vaihdella. Tarkistathan kohde sivulta mahdolliset erilliset sopimukset.

Virheelliset toimitukset, vahinkojen korvaaminen

 • Asiakkaalla on velvollisuus tarkistaa tilatut tuotteet välittömästi toimituksen jälkeen.
 • Mikäli Asiakas havaitsee puutteita tai virheitä, on Asiakkaan reklamoitava asiasta välittömästi Suomen Kolibri Oy:lle (puh. 03 3454 5000 tai shop(a)suomenkolibri.fi) tai viimeistään 8 päivän kuluessa siitä kun tuotteet on vastaanotettu.
 • Mikäli tuotteessa on havaittu virhe, Suomen Kolibri Oy:lla on oikeus valintansa mukaan korjata virhe, tehdä uusi toimitus tai vaihtoehtoisesti antaa hinnan alennusta viallisten tuotteiden osalta.
 • Palautuksesta on sovittava erikseen Suomen Kolibri Oy:n kanssa.
 • Nimikoidut ja personoidut tuotteet merkataan vasta tilauksesta, jolloin niillä ei ole vaihto-eikä palautusoikeutta.  Tuotetta ei tällöin voida palauttaa kauppaan.

Ylivoimainen este

 • Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu selkeästi osoitettuna ylivoimaisesta esteestä.
 • Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi työtaistelutoimenpide, sota, sulku, tulipalo, tapaturma, luonnonkatastrofi, yleinen liikenteen tai maksuliikenteen.
 • Keskeytyminen, tehdas/tavarantoimittaja ei täytä toimitusvelvollisuuksiaan tai muu vastaava tilanne, johon kummallakaan osapuolella ei ole mahdollisuutta vaikuttaa.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

 • Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
 • Osapuolten erimielisyydet pyritään ratkaisemaan aina neuvottelemalla, mutta mikäli asiassa ei päästä sovinnolliseen ratkaisuun,  ratkaistaan riidat Tampereen käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena.
 • Suomen Kolibri Oy:lla on oikeus niin halutessaan nostaa kanne myös Asiakkaan kotipaikan alioikeudessa.

 

 

Rekisteriseloste

ASIAKASREKISTERI

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste. Käyttäjä hyväksyy tämän rekisteriselosteen ehdot käyttämällä palveluitamme.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Suomen Kolibri Oy
Y-tunnus: 0833183-2
Kalevantie 7, 33100 Tampere
Puhelin: +358 3 3454 5000

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Kirsi Virolainen
Suomen Kolibri Oy
Puhelin: +358 3 3454 5016
Sähköposti: kirsi@suomenkolibri.fi

3. REKISTERIN NIMI

Kolibri Storen asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään tilauksen käsittelyyn ja yksilöintiin, sekä toimittamiseen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:
• yhteyshenkilön nimi
• yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
• sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot, rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaita koskevia henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään, erilaisista palveluista, joita asiakas käyttää (mm. Suomen Kolibri Oy:n  Store verkkokauppa) sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä asiakkaan luvalla.

7. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA SIIRTÄMINEN

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tai siirretä muille toimijoille. Tietoja voidaan kuitenkin siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella.

8. REKISTERIN SUOJAUS

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

9. TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS

Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona henkilöllisyyden varmentamalla.
Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja pyytää poistamaan omat tietonsa.
Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

10. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Suomen Kolibri Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.